Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κάλυψη αναγκών του Γ.Ν.-Κ. Υ. Ικαρίας με ιατρικό προσωπικό

Το ΓΝ - ΚΥ ΙΚΑΡΙΑΣ ζητά συνεργασία με έναν/μια επικουρικό/η ιατρό ειδικότητας Ακτινοδιαγνωστικής ο/η οποίος/α θα ενσωματωθεί στην ιατρική ομάδα του Νοσοκομείου ή ιδιώτη ιατρό με δελτίο παροχής υπηρεσιών ειδικότητας Ακτινοδιαγνωστικής (για το χρονικό διάστημα, τμηματικά ή μεμονωμένα, από 18/07/2023 έως και 31/08/2023).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα www.2dype.gov.gr, το έντυπο αίτησης για τη μετακίνηση, τον πίνακα με τις ανάγκες των περιοχών των Φορέων  και την παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μόνο στο metakiniseis@2dype.gov.gr και λαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου.

  Περαιτέρω πληροφορίες στο Γραφείο Προσωπικού του Γ.Ν.-Κ.Υ. Ικαρίας, κα Ζηκούδη, τηλ.: 22753-50213, e-mail: grammateiagnkyikarias@gmail.com.