ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΩ

ΜΟΝΑΔΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ - ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΠΛΗΡΩΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝO ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ ΚΩ ΖΗΤΕΙ ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΩΣ 31 ΟΚΤ 2023 ΙΑΤΡΟ ΑΝΕΥ Ή ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ.
 
ΜΙΣΘΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗ
ΔΙΑΜΟΝΗ
 
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ
τηλ 6983310555