ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΜΟΝΑΔΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ - ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ
ΠΛΗΡΩΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝO ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ ΚΩ
ΖΗΤΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ ΜΑΙΟ ΕΩΣ 31 ΟΚΤ 2023
ΙΑΤΡΟ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Η ΑΝΕΥ
 
ΜΙΣΘΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗ
ΔΙΑΜΟΝΗ
 
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ
τηλ 6983310555