ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΤΗΣ ΚΩ ΖΗΤΕΙ ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ
ΙΑΤΡΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟ-ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΗ
ΓΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΩΝ.
 
ΠΑΡΟΧΕΣ.
ΜΙΣΘΟΣ 4500 ευρω καθαρα
ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΤΕΓΑΣΗΣ 400ευρω
ΑΣΦΑΛΙΣΗ
 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
6983310555