ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΠΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΤΗΣ ΚΩ
ΖΗΤΗΤΑΙ ΙΑΤΡΟΣ
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΣ-ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΗΣ
ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ
ΠΟΛΥ ΚΑΛΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ
ΕΥΧΑΡΙΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗ
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ
Τηλ.6983310555