Προσφορά Εργασίας

Το Armenistis Camping and Bungalows στη Σιθωνία Χαλκιδικής , ενδιαφέρεται να προσλάβει γιατρό για τους μήνες ΙΟΥΛΙΟ-ΑΥΓΟΥΣΤΟ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ 2020.

Απαραίτητα προσόντα:

  • Άδεια εξάσκησης επαγγέλματος

  • Γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

    Ελκυστικό πακέτο: Αποδοχές, ασφάλιση, διαμονή, διατροφή.

    Τηλέφωνα επικοινωνίας 6979554723 & 2310850177 (Αντώνης Σταμπολίδης)