Προσεχή συνέδρια

43rd Meeting of the British Association of Endocrine and Thyroid Surgeons, 12-13/10, Athens

Updates in Hemorrhoidal and Fissure Treatment, 13-14/10, Athens

6ο Συνέδριο Χειρουργικής Ογκολογίας Μαστού. Νεότερα Δεδομένα και Εξελίξεις στην Θεραπευτική Πρακτική, 13-15/10, Θεσσσαλονίκη

- 16ο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Σπονδυλικής Στήλης & 46ο Συμπόσιο "Ν. Γιαννέστρας - Π. Σμυρνής", 13-15/10, Πόρτο Χέλι

2023 ISIN EDUCATIONAL COURSE, 16-18/10, Athens

26ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εσωτερικής Παθολογίας, 18-21/10, Αθήνα

- 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Παιδιατρικής Αιματολογίας Ογκολογίας, 19-21/10, Αθήνα

Ετήσιο συνέδριο της Οφθαλμολογικής Εταιρείας Κεντρικής Ελλάδος «Κλινικά Ερωτήματα στην Οφθαλμολογία», 20-22/10, Λάρισα

13ο Παιδοπνευμονολογικό Συνέδριο, 20-22/10, Καλαμπάκα