ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΕΣΥ ΓΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

Δείτε την προκήρυξη στο συνημμένο αρχείο.