Προκήρυξη Θέσης Ιατρού στη Ζάκυνθο

H ιατρική εταιρία Zante Medical Care με έδρα τη Ζάκυνθο προσφέρει εργασία σε ιατρούς
με ειδικότητα (παιδιατρική, παθολογική, ορθοπαιδική, Ω.Ρ.Λ. και γενική ιατρική) ή άνευ ειδικότητας,
για στελέχωση ιατρικού κέντρου και περιφερειακών ιατρείων κατά την θερινή περίοδο 2019. 
Μισθός πολύ ικανοποιητικός. Αποστολή βιογραφικών στο email: info@zantemedcare.gr.
Τηλ. επικοινωνίας 6984 263 172