ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΕΣΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΕΣΥ
ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΘΕΣΗ ΣΥΝΤ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΜΕΘ ΚΟΡΙΝΘΟΥ. 
Ανοίξτε το Συνημμένο αρχείο σχετικά.