Προκήρυξη θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών/φοιτητριών για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 για το νέο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ιατρικής Σχολής Επιστημών Υγείας ΑΠΘ "Ανθρώπινη Αναπαραγωγή" (MSc in Human Reproduction)

Ανακοινώθηκε η Προκήρυξη θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών/φοιτητριών για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 για το νέο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ιατρικής Σχολής Επιστημών Υγείας ΑΠΘ  "Ανθρώπινη Αναπαραγωγή" (MSc in Human Reproduction).
Επισυνάπτεται η προκήρυξη του MSc in Human Reproduction.
 
Για πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα http://humrepro.med.auth.gr/
Επίσης, έχει γίνει η ανάρτηση του άρθρου καθώς και του σχετικού post στα social media