Προκήρυξη θέσεων Ειδικευμένων ιατρών ΕΣΥ για το Γ.Ν. Άρτας

Δείτε την προκήρυξη στο συνημμένο αρχείο.