Προκήρυξη ΠΜΣ "Επείγουσα και Εντατική Θεραπεία Παίδων, Εφήβων και Νέων" - Ακαδημαϊκό Έτος 2018-2019

Ηράκλειο, 10  Ιουνίου 2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Λόγω σοβαρού τεχνικού προβλήματος  στις 10/06/2019 στην πλατφόρμα του ΠΜΣ «Επείγουσα και Εντατική θεραπεία Παίδων, Εφήβων και Νέων 2019 - 2020», το όποιο όμως έχει αποκατασταθεί ,  παρατείνεται  η  υποβολή  αιτήσεων έως ημέρα  Τέταρτη  και  ώρα  23:59.

Για  περισσότερες  πληροφορίες  ή  διευκρινίσεις  οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν  να  απευθύνονται  στη Γραμματεία του Προγράμματος (τηλ. 2810 394930/868 - 2810 392119, και στο email postgradsecr@med.uoc.gr)

Γραμματεία

Χ. Περέζ, Τ. Δοκουμετζίδη, Ε. Μαρκάκη

Julieta Perez

Μ.Ε.Θ. ΠΑΙΔΩΝ  Πα.Γ.Ν.Η., Τηλ. 2810-392119 - Φαξ 2810-392652

Προκήρυξη: ΠΜΣ "Επείγουσα και Εντατική Θεραπεία Παίδων ,Εφήβων και Νέων" - Ακαδημαϊκό Έτος 2018-2019

Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης οργανώνει το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επείγουσα και Εντατική Θεραπεία Παίδων, Εφήβων και Νέων», διάρκειας 3 ακαδημαϊκών εξαμήνων, το οποίο οδηγεί στην απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ).

Το Πρόγραμμα καλεί τους ενδιαφερόμενους πτυχιούχους ΑΕΙ (Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ) ενδεικτικά προερχόμενους από τα Τμήματα Ιατρικής, Νοσηλευτικής,  Επισκεπτών Υγείας, Μαιευτικής, Φυσικοθεραπείας να υποβάλλουν αίτηση για το ακαδ. έτος 2018-2019, μέχρι καί την Παρασκευή 7 Σεπτεμβρίου 2018.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα, τις προϋποθέσεις εισαγωγής, καθώς και τα έντυπα υποβολής θα βρείτε στην ιστοσελίδα

http://www.med.uoc.gr/?q=metaptyxiaka/programmata/entatiki-paidion


Γραμματεία Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών
Ιατρική Σχολή
Πανεπιστήμιο Κρήτης
τηλ: 2810 394868