Προκήρυξη ΠΜΣ "Διαγνωστική και Θεραπευτική Προσέγγιση του Διαβητικού Ποδιού" Τμήματος Ιατρικής Παν/μιου Θεσσαλίας 2023-2024

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ επισκεφθείτε τη σελίδα:

https://www.med.uth.gr/msc.diabeticfoot/pms-diagnostiki-kai-therapeftiki-pros/

Για την Προκήρυξη ανοίξτε το Συνημμένο Αρχείο.