Προκήρυξη Ελληνοτουρκικής Υποτροφίας - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ