ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΩΔΕΚΑ(12) ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ (ΟΚΥΠΥ)

Δείτε συνημμένη την προκήρυξη η οποία δημοσιεύθηκε από τον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας Κύπρου.