Προκηρύξεις θέσεων Ιατρικών Λειτουργών για τον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας Κύπρου (ΟΚΥΠΥ)

Προκηρύσονται θέσειςΙατρικών Λειτουργών για τον  Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας Κύπρου (ΟΚΥΠΥ) για 35 Ειδικότητες (ημ. λήξεως αιτήσεων 2/8/19), για 3 Ψυχιάτρους (ημ. λήξεως αιτήσεων 9/8/19), και για 3 θέσεις Γενικών Ιατρών ή Παθολόγων για τα Κέντρα Πρωτοβάθμιας Υγείας (ημ λήξεως αιτήσεων 9/8/2019).

Επισυνάπτεται και η φόρμα «Αίτηση διορισμού στον ΟΚΥΠΥ» για πλήρωσή της από τους ενδιαφερόμενους Ιατρούς.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκέπτεστε την ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας της Κύπρου στον κατωτέρω σύνδεσμο www.moh.gov.cy/moh/moh.nsf/dmlannouncements_gr/dmlannouncements_gr?OpenDocument ή εναλλακτικά την Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας, όπου τακτικά αναρτούνται προκηρύξεις θέσεων του ΟΚΥΠΥ για Ιατρικούς Λειτουργούς πολλών ειδικοτήτων.

Ο ΟΚΥΠΥ προσφέρει λίαν ικανοποιητικούς μισθούς και επιδόματα, σε ένα καλά οργανωμένο περιβάλλον και μόλις 90 λεπτά μακριά από την Ελλάδα.

Για τις Προκηρύξεις ανοίξτε τα συνημμένα αρχεία.