ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΚΥπΥ (Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας) ΚΥΠΡΟΥ

Δείτε συνημμένες προκηρύξεις, οι οποίες προκηρύχθηκαν την Παρασκευή 20/3/2020 από τον ΟΚΥπΥ (Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας) της Κύπρου.

Πρόκειται για:
1) Προκήρυξη 19 κενών θέσεων Ιατρικών Λειτουργών
2) Προκήρυξη 6 κενών θέσεων Ιατρικών Λειτουργών Πνευμονολογίας
3) Προκήρυξη 2 κενών θέσεων Ιατρικών Λειτουργών Ψυχικής Υγείας