Προκηρύξεις από τον ΟΚΥπΥ (Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας) της Κύπρου

Δείτε τις συνημμένες προκηρύξεις, οι οποίες δημοσιεύτηκαν την Παρασκευή 21/8/2020 από τον ΟΚΥπΥ (Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας) της Κύπρου και αφορούν σε:
1)      24 κενές θέσεις Ιατρικών Λειτουργών
2)      1 κενή θέση Ιατρικού Λειτουργού Ψυχικής Υγείας