ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ – 2 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020, ΒΟΛΟΣ

Σας ενημερώνουμε για το Περιφερειακό Σεμινάριο Ιατρικής Εταιρείας Θεσσαλονίκης που πρόκειται να πραγματοποιηθεί  από τις 28 Φεβρουαρίου έως και τις 2 Μαρτίου 2020, στον Βόλο και στους συνεδριακούς χώρους του ξενοδοχείου Valis Hotel

 Για το Πρόγραμμα ανοίξτε το συνημμένο αρχείο.