Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Ιατρική του Ύπνου"

Δείτε συνημμένη την προκήρυξη και την αίτηση που αφορά στην εισαγωγή νέων μεταπτυχιακών φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ιατρική του ύπνου» του Τμήματος Ιατρικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης