Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών: Αλγολογία και Ανακουφιστική / Παρηγορική Φροντίδα

Το Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ανακοινώνει την έναρξη υποβολής αιτήσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο: «Αλγολογία και Ανακουφιστική / Παρηγορική Φροντίδα», το οποίο οδηγεί στην απονομή αντίστοιχου Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) και διέπεται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Το ΠΜΣ «Αλγολογία και Ανακουφιστική / Παρηγορική Φροντίδα» έχει ως αποστολή να καλλιεργεί και να προάγει με την ακαδημαϊκή και εφαρμοσμένη διδασκαλία και έρευνα, την υψηλού επιπέδου εκπαίδευση ερευνητών και επαγγελματιών υγείας στη διαχείριση του πόνου και της Ανακουφιστικής/Παρηγορικής Φροντίδας.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ


Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων:
20 Ιουνίου 2021
 

Ηλεκτρονικά στο:

msc.algology@uth.gr

Ταχυδρομείο:

Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας
Αναισθησιολογική Κλινική Γραμματεία
Γ Πτέρυγα, 2ος Όροφος, Γραφείο 94

btn1 btn2

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων:
31 Ιουλίου 2021

   

Διάρκεια σπουδών

1ο - 2ο εξάμηνο:

Θεωρητική κατάρτιση

3ο εξάμηνο:

Εκπόνηση διπλωματικής εργασίας

Μέγιστος αριθμός φοιτητών:

40

Διδασκαλία:

9 θεματικές ενότητες
(1/μήνα, διάρκεια 2 ημέρες)

Εκπόνηση διπλωματικής εργασίας:

1

Τελική εξέταση:

Γραπτή/εξάμηνο (1ο & 2ο εξάμηνο)
Υποβολή και παρουσίαση διπλωματικής εργασίας
(3ο εξάμηνο)

Πληροφορίες 

Τηλ. Δευτέρα - Παρασκευή 9.00-14.00: 2413502953 και 6944800807  

e-mail: msc.algology@uth.gr

Ιστοσελίδα ΠΜΣ: https://www.med.uth.gr/msc.algology/