Πρόγραμμα δια-βίου μάθησης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης «Πιστοποίηση Χρήστη DDART»

Δείτε στο συνημμένο αρχείο πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμμα δια βίου μάθησης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης «Πιστοποίηση Χρήστη DDART».

Έναρξη υποβολής αιτήσεων: 21/9/2023
Καταληκτική ημερομηνία: 25/10/2023

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας https://kedivim.duth.gr/