ΠΜΣ "Εμβρυομητρική Ιατρική", ΑΠΘ. Παράταση Προθεσμίας Αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν έως και την Τετάρτη 6 Σεπτεμβρίου 2023, την αίτηση συμμετοχής, με τα απαιτούμενα συνοδευτικά δικαιολογητικά, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο emvryomitriki@auth.gr. Η αίτηση συμμετοχής είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ιατρικής

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες.