ΠΜΣ "Αγγειακές προσπελάσεις σε ασθενείς με νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου", έως 31/8/2020 η υποβολή αιτήσεων

ΝΕΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΜΣ_ΔΠΘ που αφορά στην υποβολή δικαιολογητικών όσων ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το ΠΜΣ "Αγγειακές προσπελάσεις σε ασθενείς με νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου" που εκπονείται στην Αγγειοχειρουργική Κλινική του Τμήματος Ιατρικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης υπό την επίβλεψη του Καθηγητή κ. Γεωργίου Γεωργιάδη.
Όποιος ενδιαφερόμενος επιθυμεί περισσότερες πληροφορίες, μπορεί να απευθυνθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ιατρικής του ΔΠΘ (Μεταπτυχιακά, Προγράμματα).
Για την Αίτηση και περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή της ανοίξτε τα Συνημμένα Αρχεία.