ΠΙΣ για ηλεκτρονική εξυπηρέτηση ιατρών

Τα αιτήματα για έκδοση άδειας άσκησης επαγγέλματος, πιστοποιητικό υφισταμένης επαγγελματικής κατάστασης, συμμετοχή στις εξετάσεις ειδικότητας και άλλα που πρέπει να διεκπεραιωθούν από τον ΠΙΣ κατατίθεται μόνο ηλεκτρονικά χωρίς την φυσική παρουσία των ιατρών στον ΠΙΣ.

Σχετικά ανοίξτε το συνημμένο αρχείο.