ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΕΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΠΑΤΡΑ 24 /11 - 26 /11 / 2023

Δείτε το πρόγραμμα του συνεδρίου στο συνημμένο αρχείο.