Παθολογία Τραχήλου & Κολποσκόπηση, 30-31 Οκτωβρίου & 1 Νοεμβρίου 2020, Ιωάννινα

Παθολογία Τραχήλου & Κολποσκόπηση: Κυτταρολογία – Βιοδείκτες – Κολποσκόπηση – Ιστολογία & περαιτέρω διαχείριση

Επιστημονική Εταιρεία / ΦορέαςΕλληνική Ομάδα Μελετών Παθολογίας Τραχήλου Σε συνεργασία: Ελληνική Εταιρεία Κολποσκόπησης & Παθολογίας Τραχήλου, Ελληνική Εταιρεία Παθολογικής Ανατομικής, Ελληνική Εταιρεία Κλινικής Κυτταρολογίας
Επαγγελματίας Οργανωτής / PCOMDcongress
Τηλέφωνο 2106074200
Email md@mdcongress.gr
Website www.mdcongress.gr