Παρουσίαση βιβλίου του Ιωάννη Ιωαννίδη στην Αναγνωστική Εταιρία Κέρκυρας με τίτλο "Tractatus για την έκτη φήμη"

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τη συνημμένη πρόσκληση.

© 2015 Ιατρικός Σύλλογος Κέρκυρας.

Σχεδιασμός & ανάπτυξη: Webits