Παράταση στην ηλεκτρονική διαβίβαση φορολογικών παραστατικών στην πλατφόρμα myDATA

Από το Υπουργείο Οικονομικών δόθηκε παράταση στην υποχρεωτική διαβίβαση παραστατικών στην πλατφόρμα myDATA.
Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το συνημμένο έγγραφο, ή πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο.