Οι βλαπτικές επιδράσεις του καπνίσματος

Ομιλητής:Θεόδωρος Γκοντζιάλης,πνευμονολόγος