Οδηγίες Διαδικτυακής παρακολούθησης 10ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ελευθεροεπαγγελματιών Καρδιολόγων & 1ου Ελληνο-Κυπριακού Συνεδρίου Ελευθεροεπαγγελματιών Καρδιολόγων 23-25 Ιουνίου, Λάρνακα

Δείτε περισσότερα εδώ.