Ανακοινώσεις - Γενικά

  1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΓΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

  2. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΕΣΥ, ΓΝ Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

  3. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΣ ΚΛΑΔΟΥ ΙΑΤΡΩΝ Ε.Σ.Υ. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΣΤΟ Γ.Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ

  4. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών σπουδών «Σύγχρονη Εφαρμοσμένη Μικροβιολογία» του Τμήματος Ιατρικής ΑΠΘ

  5. Προκήρυξη ΠΜΣ "Διαγνωστική και Θεραπευτική Προσέγγιση του Διαβητικού Ποδιού" Τμήματος Ιατρικής Παν/μιου Θεσσαλίας 2023-2024

  6. Προκήρυξη 2023-24-ΔΠΜΣ: "Δεοντολογία και Ηθική στις Βιοϊατρικές Επιστήμες"

  7. Προκήρυξη 2023-2024 ΠΜΣ: "Υπερηχογραφική Λειτουργική Απεικόνιση για την πρόληψη και διάγνωση των αγγειακών παθήσεων"

  8. Προκήρυξη του University of Athens MBA με ειδίκευση τη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

  9. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΜΣ ΗΓΕΣΙΑ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ & ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΞΙΑΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ, ΑΚ.ΕΤΟΥΣ 2023-2024

  10. ΗΜΕΡΕΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ-ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Δείτε περισσότερα