Νέος κύκλος Μετεκπαίδευσης στη Νευροεξελικτική Αγωγή (ΝDT BASIC BOBATH)2019-2020

Η Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών/Πόρτα Ανοιχτή το 2019 και το 2020, διοργανώνει νέο κύκλο Μετεκπαίδευσης στη Νευροεξελικτική  Αγωγή (ΝDT BASIC BOBATH), που  απευθύνεται σε κατόχους αναγνωρισμένου πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, με αποδεδειγμένη διετή προϋπηρεσία, μετά τη λήψη του πτυχίου τους, σε ασθενείς με διαταραχές του κεντρικού νευρικού συστήματος και ειδικότητα Ιατρoύ, Φυσικοθεραπευτή, Εργοθεραπευτή, Λογοθεραπευτή.
Οι εκπαιδευτές, Έλληνες και αλλοδαποί, είναι αναγνωρισμένοι και διδάσκουν κάτω από την αιγίδα του European Bobath Tutors΄ Association (EBTA).
Το πτυχίο που χορηγείται είναι πιστοποιημένο από τον European  Bobath Tutors΄ Association (EBTA) και έχει παγκόσμια ισχύ.
 Δείτε περισσότερα εδώ, καθώς και στα συνημμένα αρχεία.