Νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων: 22 Αυγούστου 2022 ΠΜΣ "Διαγνωστική και Θεραπευτική Προσέγγιση του Διαβητικού Ποδιού"

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 
 
«Διαγνωστική και Θεραπευτική Προσέγγιση του Διαβητικού Ποδιού»

 
Το Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ανακοινώνει την έναρξη υποβολής αιτήσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο: «Διαγνωστική και Θεραπευτική Προσέγγιση του Διαβητικού Ποδιού».
 
Νέα Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 22 Αυγούστου 2022 (ηλεκτρονικά)
Ανακοίνωση αποτελεσμάτων: 31 Αυγούστου 2022
Αποστολή των δικαιολογητικών στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
msc.diabeticfoot@gmail.com
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να ανατρέξουν στην ιστοσελίδα:
ή να απευθυνθούν στη Γραμματεία:
Τηλ: 2410685603  (Δευτέρα - Παρασκευή, 09:00-15:00)
e-mail: msc.diabeticfoot@gmail.com

Για περισσότερες πληροφορίες ανοίξτε τα Συνημμένα Αρχεία.