Μύθοι και αλήθειες γύρω από τα ορθοπεδικά προβλήματα της παιδικής ηλικίας