Μόνο με ραντεβού η λειτουργία του Ιατρικού Συλλόγου Κέρκυρας

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση όλων (ιατρών και κοινού) κατά τη διάρκεια των έκτακτων μέτρων για την πανδημία και μέχρι νεότερης ενημέρωσης, παρακαλούμε όπως επικοινωνείτε με τη Γραμματεία του ΙΣΚ μέσω e-mail, όπου είναι δυνατή η εξ αποστάσεως εξυπηρέτηση, ή τηλεφωνείτε στο 26610 46023.
Σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή η ηλεκτρονική εξυπηρέτηση, σας ενημερώνουμε ότι η Γραμματεία λειτουργεί ΜΟΝΟΝ κατόπιν ραντεβού.
Όσοι  χρειάζονται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής (για ΚΕΠΑ κλπ), θα εξυπηρετούνται επίσης αποκλειστικά με  ραντεβού.