Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ ΟΚΑΝΑ - Ιονίου Πανεπιστημίου

Μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψαν ο ΟΚΑΝΑ και το Ιόνιο Πανεπιστήμιο κατά τη διάρκεια συνάντησης που είχαν ο πρόεδρος του Οργανισμού, Δρ Ευάγγελος Καφετζόπουλος και ο πρύτανης Βασίλειος Χρυσικόπουλος, με τη συμμετοχή και της προέδρου του ΙΣ Κέρκυρας Μαρίας Γονίδη, με την ιδιότητά της ως ιατρική διευθύντρια του Εργαστηρίου Βιοπληροφορικής και Ανθρώπινης Ηλεκτροφυσιολογίας του Τμήματος Πληροφορικής

Η σύναψη του μνημονίου ικανοποιεί ένα πάγιο και διαχρονικό αίτημα του Ιονίου Πανεπιστημίου για εντατικοποίηση της προσπάθειας μετεγκατάστασης της τοπικής μονάδας του ΟΚΑΝΑ στο χώρο του Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας ή σε άλλο συμβατό χώρο.

Ωστόσο, κεντρικός στόχος της συνεργασίας αποτελεί η περαιτέρω μελέτη του προβλήματος των ουσιοεξαρτήσεων σε εθνικό επίπεδο και η παροχή έγκυρων και εμπεριστατωμένων πληροφοριών.Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο έχει αναπτύξει σημαντική δραστηριότητα στην επεξεργασία μεγάλου όγκου κλινικών δεδομένων και στην ταξινόμησή τους, στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του Εργαστηρίου Βιοπληροφορικής και Ανθρώπινης Ηλεκτροφυσιολογίας του Τμήματος Πληροφορικής με εξειδίκευση στις νευροεκφυλιστικές νόσους.

Ο ΟΚΑΝΑ από την πλευρά του έχει ως σκοπό την παροχή ερευνητικής υποστήριξης στο σχεδιασμό του συστήματος συλλογής δεδομένων λειτουργίας των θεραπευτικών προγραμμάτων του, στην συστηματική παρακολούθηση της εφαρμογής του καθώς και στην εισήγηση τροποποιήσεων για τη διαρκή βελτίωσή του.

Η νέα πρόκληση, στη συνεργασία του ΟΚΑΝΑ με το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, είναι η μελέτη και ταξινόμηση των διαφορετικών κατηγοριών ένταξης σε θεραπευτικά προγράμματα του οργανισμού με τις σύγχρονες ερευνητικές μεθοδολογίες, ώστε να προβλέπονται σε μεγάλο βαθμό οι άμεσες μελλοντικές ανάγκες σε ζητήματα υποδομών, προσωπικού, αναλωσίμων και εύρυθμης λειτουργίας των μονάδων του.

Τέλος, η συνεργασία θα επεκταθεί και σε δράσεις πληροφόρησης του γενικού πληθυσμό ή ειδικών ομάδων με άξονα τους σκοπούς και τους στόχους του ΟΚΑΝΑ στην πρόληψη, θεραπεία και επανένταξη.

© 2015 Ιατρικός Σύλλογος Κέρκυρας.

Σχεδιασμός & ανάπτυξη: Webits