ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΕΑ 29 Νοεμβρίου - 1 Δεκεμβρίου 2018 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Α΄ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Ετήσιο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο της ΕΕΑ θα πραγματοποιηθεί φέτος από 29/11 - 01/12 2018, στη Θεσσαλονίκη, στην αίθουσα του Ολυμπιακού Μουσείου.

Ο φετινός τίτλος του Σεμιναρίου είναι  "Ανοσολογικοί Περίπατοι...", εμπνευσμένος από την πόλη που θα το φιλοξενήσει.

Επισυνάπτεται η Α' Ανακοίνωση του Σεμιναρίου.
Θα ακολουθήσει σύντομα το τελικό πρόγραμμα.

Οι συνάδελφοι που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν το προτεινόμενο πακέτο μετακίνησης/διαμονής, παρακαλούνται όπως το δηλώσουν στη γραμματεία, λόγω περιορισμένης διαθεσιμότητας.