Μετεκπαιδευτικά Μαθήματα Γ' Ορθοπαιδικής Κλινικής ΙΔΘ

Στα πλαίσια της διαδικασίας της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης που διενεργείται υπό την αιγίδα και τη διοργάνωση της Ο.Τ.Ε.ΜΑ.Θ., η Γ' Ορθοπαιδική Κλινική του Ιατρικού Διαβαλκανικού Κέντρου ανακοινώνει το διαδικτυακό μάθημα την Τετάρτη 7 Ιουνίου 2023 και ώρα 21.00  
Θέμα: "Γιατί αποτυγχάνει μία συνδεσμοπλαστική Προσθίου Χιαστού?"
Ομιλητής: Βασίλης Χουλιάρας, Διευθυντής Ορθοπαιδικής Κλινική Νοσοκομείου Άρτας, 
Πρόεδρος Ελληνικής Αρθροσκοπικής Εταιρείας (2022-24), Member of PFI Committee of ESSKA