Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών "Γενετική του Ανθρώπου - Γενετική Συμβουλευτική" του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Δείτε στο συνημμένο αρχείο την πρόσκληση για την υποβολή υποψηφιοτήτων στο Π.Μ.Σ. με θέμα  "Γενετική του Ανθρώπου - Γενετική Συμβουλευτική" του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.