ΔΕΣΥΛΛΑΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ

Ειδικότητα: Οφθαλμίατρος
Διευθύνσεις
Α Διεύθυνση: ΓΡΗΡ. ΜΑΡΑΣΛΗ 36
Τηλέφωνο: 2661045044