ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Ειδικότητα: Νευροχειρουργός
Διευθύνσεις
Α Διεύθυνση: ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ 37
Τηλέφωνο: 2661049411