ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ

Ειδικότητα: Ιατρική Βιοπαθολογία
Διευθύνσεις
Α Διεύθυνση: ΛΕΩΦ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 38Ε
Τηλέφωνο: 2661081794