ΓΟΥΔΕΛΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ

Ειδικότητα: Πνευμονολόγος - Φυματιολόγος
Διευθύνσεις
Α Διεύθυνση: ΑΧΑΡΑΒΗ ΠΝΕΥΜ. ΙΑΤΡΕΙΟ
Τηλέφωνο: 2663063911