ΓΚΟΤΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Ειδικότητα: Καρδιολόγος
Διευθύνσεις
Α Διεύθυνση: ΠΛ.ΓΕΩΡ. ΘΕΟΤΟΚΗ 4-10
Τηλέφωνο: 2661047313