ΓΙΑΝΝΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

Ειδικότητα: Μαιευτήρας - Γυναικολόγος
Διευθύνσεις
Α Διεύθυνση: ΙΩΑΝ. ΘΕΟΤΟΚΗ 23Α
Τηλέφωνο: 2661042300