ΓΙΑΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Ειδικότητα: Αγγειοχειρούργος
Προσωπικό Κινητό: 6977229229
Διευθύνσεις
Α Διεύθυνση: ΜΑΝΤΖΑΡΟΥ 3 , 3ος ΟΡΟΦΟΣ
Τηλέφωνο: 2661048248