ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Ειδικότητα: Αιματολόγος
Διευθύνσεις
Α Διεύθυνση: ΓΝΚ
Τηλέφωνο: 2661360400