ΔΑΓΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ειδικότητα: Ουρολόγος
Διευθύνσεις
Α Διεύθυνση: ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Τηλέφωνο: 2663360300